VNU webometrics 2021 (4)

Định vị lại Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu

 15:52 29/07/2021

Là chủ đề của Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 được công bố tại Hội thảo trực tuyến diễn ra ngày 29/7/2021 do Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN và Viện Friedrich Naumann tại Việt Nam tổ chức.

global fanpage
global fanpage