Untitled

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế: "Biến đổi khí hậu và an ninh lương thực tại các quốc gia đang phát triển"

 11:27 05/10/2022

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, cán bộ giảng viên, ,...tham gia đóng góp nội dung bài viết tham luận hội thảo quốc tế: "Biến đổi khí hậu và an ninh lương thực tại các quốc gia đang phát triển".

global fanpage
VNU
global fanpage