RSC & SIM

Thông báo Tuyển sinh và Học bổng Chương trình Thạc sĩ CNTT năm 2021

 09:03 20/09/2021

Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) trân trọng thông báo tuyển sinh và học bổng chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2021.