1

Đại hội Công đoàn Viện Quốc tế Pháp ngữ lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025)

 02:07 10/04/2021

Ngày 09 tháng 04 năm 2021, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ hai (nhiệm kỳ 2020–2025).