BANNER LỚP BLOCKCHAIN

Thông báo học bổng FUNDGO và tuyển sinh Khóa đào tạo Công nghệ chuỗi khối Blockchain

 05:57 22/06/2023

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo học bổng và tuyển sinh chương trình đào tạo công nghệ chuỗi khối (Blockchain) cho các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) và mọi đối tượng quan tâm.

global fanpage
VNU
global fanpage