tuyển dụng

Tuyển chuyên viên phụ trách công tác hợp tác quốc tế

 02:45 21/02/2019

Viện Quốc tế Pháp ngữ thông báo tuyển chuyên viên phụ trách công tác hợp tác quốc tế:
Số lượng: 03 người
Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Anh
Có khả năng biên, phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh thành thạo
Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp.

Tuyển chuyên viên truyền thông – marketing

Tuyển chuyên viên truyền thông – marketing

 04:34 28/05/2018

Viện Quốc tế Pháp ngữ (Institut Francophonie International, gọi tắt là
IFI) thông báo tuyển chuyên viên truyền thông - marketing.

global fanpage
VNU
global fanpage