Thể lệ cuộc thi Slam thơ 2018

Thể lệ cuộc thi Slam thơ 2018

 17:20 12/02/2018

Đơn vị tổ chức:
- Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội.
- Đại sứ Quán Pháp tại Việt Nam

Giới thiệu cuộc thi Slam thơ Việt Nam

Giới thiệu cuộc thi Slam thơ Việt Nam

 16:17 12/02/2018

Cuộc thi Slam thơ Việt Nam được tổ chức bởi Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) kết hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam với mục đích đưa thơ ca đến với mọi người.

global fanpage
VNU
global fanpage