Tuyển chuyên viên truyền thông – marketing

Tuyển chuyên viên truyền thông – marketing

 04:34 28/05/2018

Viện Quốc tế Pháp ngữ (Institut de la Francophonie pour l’Innovation, gọi tắt là
IFI) thông báo tuyển chuyên viên truyền thông - marketing.

Tuyển sinh và Học Bổng