Talkshow “Creator Economy - Cơ hội khởi nghiệp trong nền kinh tế sáng tạo”

Talkshow “Creator Economy - Cơ hội khởi nghiệp trong nền kinh tế sáng tạo”

 16:36 11/06/2024

Ngày 6/6/2024, Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (PUF), Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công Talkshow “Creator Economy - Cơ hội khởi nghiệp trong nền kinh tế sáng tạo”. Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên, người đi làm và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung (Content Creator) tham dự trực tiếp và trực tuyến qua Zoom.

Lớp Tiktok (2)

Tuyển sinh Khóa đào tạo thực chiến Xây dựng thương hiệu cá nhân đa nền tảng và phát triển kênh mạng xã hội bền vững

 16:59 28/05/2024

Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (PUF-IFI), Khoa Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) xin trân trọng thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo thực chiến Xây dựng thương hiệu cá nhân đa nền tảng và phát triển kênh mạng xã hội bền vững

CREATOR ECONOMY

Talkshow “Creator Economy - Cơ hội khởi nghiệp trong nền kinh tế sáng tạo”

 16:40 28/05/2024

Ngày 06/6/2024, Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (PUF), Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Talkshow “Creator Economy - Cơ hội khởi nghiệp trong nền kinh tế sáng tạo”. Talkshow được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tiếp tại nhà E5, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và trực tuyến qua Zoom với nhiều điểm cầu trên cả nước.

Hội thảo quốc tế “Dấu ấn Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ”

Hội thảo quốc tế “Dấu ấn Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ”

 16:19 23/05/2024

Ngày 22/5, Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Dấu ấn Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ” cùng sự đồng hành của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF), Đại học Jean Moulin Lyon 3, CH Pháp. Sự kiện mở đầu chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS năm 2024 (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng, được ĐHQGHN bảo trợ.

Thông cáo báo chí: Hội thảo quốc tế “Dấu ấn Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ”

Thông cáo báo chí: Hội thảo quốc tế “Dấu ấn Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ”

 10:23 03/05/2024

Ngày 22/5, Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF), Đại học Jean Moulin Lyon 3, CH Pháp, tổ chức Hội thảo quốc tế “Dấu ấn Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ”. Sự kiện mở đầu chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng, được ĐHQGHN bảo trợ.

global fanpage
VNU
global fanpage