Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 02/06/2019

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 02/06/2019

 16:59 29/05/2019

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Kỳ thi lần thứ 40 về thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Kỳ thi lần thứ 40 về thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

 10:54 28/05/2019

Ngày 26/5/2019, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN tổ chức thành công kỳ thi chứng chỉ ứng dụng CNTT lần thứ 40. Kỳ thi do Viện tổ chức dành cho sinh viên năm cuối, sinh viên tại chức, học viên liên thông, học viên văn bằng 2, cán bộ, bác sĩ, y sĩ, huấn luyện viên, thư viện viên, công chức, giáo viên, giảng viên và các đối tượng khác có nhu cầu.

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 26/05/2019

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 26/05/2019

 09:10 14/05/2019

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 12/05/2019

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 12/05/2019

 10:49 03/05/2019

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 05/05/2019

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 05/05/2019

 17:15 24/04/2019

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.