Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 29/10/2017

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 29/10/2017

 03:21 17/10/2017

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. (Kỳ thi ngày 29 tháng 10 năm 2017)

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 08/10/2017

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 08/10/2017

 23:29 27/09/2017

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. (Kỳ thi ngày 08 tháng 10 năm 2017)

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 24/9/2017

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 24/9/2017

 00:00 14/09/2017

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. (Kỳ thi ngày 24 tháng 9 năm 2017)

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 10/9/2017

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 10/9/2017

 22:36 31/08/2017

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. (Kỳ thi ngày 10 tháng 9 năm 2017)

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 27/8/2017

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 27/8/2017

 22:04 16/08/2017

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. (Kỳ thi ngày 27 tháng 8 năm 2017)

Tuyển sinh và Học Bổng