Học bổng TIBCO

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác ký ngày 24 tháng 4 năm 2019 giữa Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty phần mềm Tibco Ailen, hai bên đồng ý về việc Tibco trao học bổng và hỗ trợ thực tập cho học viên IFI.

Công ty phần mềm Tibco Ailen trao hàng năm cung cấp 02 suất học bổng cho các học viên xuất sắc của IFI. Giá trị của mỗi học bổng là 85 triệu đồng


global fanpage
VNU
global fanpage