Học bổng tiếng Pháp dự bị

Học bổng lớp Dự bị tiếng Pháp trị giá 25 triệu đồng dành cho các ứng viên chưa biết hoặc chưa đạt trình độ tiếng Pháp theo yêu cầu nhằm chuẩn bị cho học viên trình độ tiếng Pháp cần thiết để theo học chương trình thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin theo chuẩn châu Âu, hoàn toàn bằng tiếng Pháp.


global fanpage
VNU
global fanpage