Giám đốc Nguyễn Bá Diến và Viện trưởng Ngô Tự Lập

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quốc tế Pháp ngữ và Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế

Sáng ngày 11/01/2018, tại Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) và Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế.

Chương trình khai giảng

CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ

Untitled 1

IFI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO QUỐC TẾ “BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG 4.0”

Ngày 9/12/2017, tại Hội trường Vũ Đình Liên, Viện Quốc tế Pháp ngữ đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong bối cảnh điều kiện cách mạng 4.0”. Hội thảo do Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội, tài trợ đã thu hút gần hai trăm sinh viên và các học giả, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, các viện và các cơ quan, tổ chức khác nhau. Các diễn giả tham gia Hội thảo là các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, văn học, xã hội học và công nghệ thông tin đến từ Pháp, Trường Đại học Kỹ thuật Milan-Italia, Trường Đại học Xây dựng, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ và Viện Quốc tế Pháp ngữ.

giay moi hoi thao ARC

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ “BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA TRONG BỐI CẢNH ĐIỀU KIỆN CÁCH MẠNG 4.0”

Hội thảo "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong bối cảnh điều kiện cách mạng 4.0 là hội thảo Quốc tế do Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức với sự tài trợ của Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu Châu Á-Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 9/12/2017 tại Hội trường Vũ Đình Liên - C6 - trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.