Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 02/12/2018

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 02/12/2018

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Chuyến thăm IFI của Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, AUF

Chuyến thăm IFI của Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, AUF

Ngày 12/11/2018, Lãnh đạo Viện Quốc tế Pháp ngữ gồm Viện trưởng Ngô Tự Lập và Phó Viện trưởng Hồ Tường Vinh đã có buổi tiếp và làm việc với bà Ouidad Tebbaa - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF). Tham gia buổi làm việc có đại diện các phòng ban chức năng của Viện.

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 11/11/2018

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 11/11/2018

Viện Quốc tế Pháp ngữ chúc mừng các thí sinh thi đạt chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 25/11/2018

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 25/11/2018

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 11/11/2018

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 11/11/2018

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao” theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.