Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Quốc tế Pháp ngữ họp Phiên đầu tiên

Ngày 28/10/2015, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện Quốc tế Pháp ngữ đã tổ chức phiên họp đầu tiên của kỳ họp năm 2015.

Những học viên đầu tiên của Khóa 18 bảo vệ luận văn

Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2015, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ, hai học viên đầu tiên của khóa 18 (2013-2015) chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin của Viện Quốc tế Pháp ngữ đã bảo vệ luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin.

Trường ĐH Lyon 1 và ĐH La Rochelle sang thăm và làm việc tại IFI

Trong hai ngày 05 và 16 tháng 10 năm 2015, Viện Quốc tế Pháp ngữ đã đón tiếp hai phái đoàn của Trường Đại học Claude Bernard Lyon 1 và Trường Đại học La Rochelle sang thăm và làm việc với Viện.

Đại hội Công đoàn Viện Quốc tế Pháp ngữ nhiệm kì I

Ngày 25 tháng 9 năm 2015, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2015 – 2020).