Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Thứ 5, ngày 24/11/2011, tại Hội trường Amphi, sẽ có buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Hoàng Tuấn Nhã và Lê Văn Minh Vào lúc 14h, sinh viên Hoàng Tuấn Nhã"Biomechanics...

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Thứ 6, ngày 28/10/2011, tại Hội trường có buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của các sinh viên Bùi Quốc Trung và Kiều Văn Cường  Vào lúc 8 h, buổi bảo vệ của sinh viên Bùi Quốc Trung...

Kết quả thi tuyển năm học 2011

Kết quả thi tuyển năm học 2011 Kết quả thi toán và tin học Kết quả thi tiếng Pháp  

Soutenance du mémoire

Thứ 6, 23/09/2011, buổi bảo vệ tốt nghiệp của Ludovic Sudre được thực hiện tại Hội trường Marcel Dassault, IFI Lúc 10 h, "Business Project Management ; Activation/désactivation d’un compte utilisateur" ...

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của Riga Marine (P 15) bắt đầu lúc 16h00 thứ 5 ngày 18/8/2011, tại phòng học 201 của IFI. Tiêu đề : "Intégration d’un moteur de visualisation OpenGL dans la plateforme de simulation...