COMMUNICATION ENGLISH FOR IFISOLUTION STAFF (CEFIS)    P3 2021

Khai giảng chương trình bồi dưỡng kỹ năng tiếng Anh cho doanh nghiệp Khóa 3 - 2021

 10:45 30/07/2021

Tiếp nối thành công của hai khóa đầu tiên trong chương trình bồi dưỡng kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho doanh nghiệp, ngày 30/7/2020, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) phối hợp với công ty IFI Solution tổ chức Khóa 03 chương trình bồi dưỡng kỹ năng sử dụng tiếng Anh năm 2021.