Hội thảo quốc tế "Trí tuệ nhân tạo và con người: Những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ"

Hội thảo quốc tế "Trí tuệ nhân tạo và con người: Những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ"

 08:55 01/04/2021

Hội thảo quốc tế "Trí tuệ nhân tạo và con người: Những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ" nằm trong chuỗi seminars DAAS 2021 (Diderot Advanced Academics Seminars) được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ và là một trong những sự kiện tiền TECHFEST 2021. Hội thảo do Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) phối hợp cùng Cục quản lý thị trường và phát triển Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (NATECH); Trường Đại học Việt Nhật, ĐQHGHN (VJU) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đồng tổ chức với sự hợp tác của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF); Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia (NSSC); Làng Công nghệ Tiên phong (Frontier Village) và Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN (VSL) tổ chức vào ngày 21/10/2021 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.