Các đối tác

Một trong những giá trị cốt lõi của Viện là mạng lưới các đối tác chuyên môn hàng đầu trong cộng đồng Pháp ngữ và sự công nhận tương đương về chất lượng nghiên cứu và đào tạo sau đại học.

CÁC ĐỐI TÁC

Đại học và Viện nghiên cứu trong vùng

• Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
• Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh
• ĐH Cần Thơ
Viện Công nghệ Campuchia
LIAMA (Bắc Kinh)
MICA (IPH/INPG/CNRS)
Trường ĐH Quy Nhơn
Trường ĐH Nha Trang
Trường ĐH Đà Lạt 
Đaị học Huế
Đại học Đà Nẵng

Đại học và Viện nghiên cứu quốc tế

Trường ĐH Công giáo Louvain (Bỉ)
Viện INRIA (Pháp)
Viện INT Evry
ENST Paris
Trường ĐH Paris 6
Trường ĐH Paris 12
Trường ĐH Paris 13
Trường ĐH Caen
Viện IRD (Pháp)
CIRAD
Trường ĐH Lyon 1
Trường ĐH La Rochelle
Viện IRISA de Rennes
Trường ĐH Sherbrooke
Trường ENSTA de Paris
Trường ĐH Montpellier 2
Trường ENST Bretagne
Trường ĐH Mỏ Paris
Trường ĐH Thương mại Montréal (Canada)
Trường ĐH Namur (Bỉ)
Trường ĐH Điện tử Ouest (ESEO) (Pháp)
Trường ĐH Québec, Montréal (Canada)
Trường ĐH Kỹ sư Hệ thống công nghiệp  – Học viện Bách khoa Grenoble (Pháp)
Trường ĐH Montréal (Canada)
Trường ĐH Tin học và Toán ứng dụng Grenoble (ENSIMAG) – Học viện Bách khoa Grenoble (Pháp)
Trường ĐH Kĩ sư Hệ thống công nghiệp hiện đại Rhône-Alpes (ESISAR) - Học viện Bách khoa Grenoble (Pháp)
Trường ĐH Công nghệ Compiègne (Pháp)
Trường ĐH Bách khoa Lausanne (Thụy Sĩ)
CRIM (Trung tâm nghiên cứu tin học Montréal, Canada)
Viện Dalle Molle d’Intelligence Artificielle Perceptive (IDIAP) (Thụy Sĩ)
Trường ĐH Luxembourg (Luxembourg)
Viện Eurécom (Pháp)
Trường ĐH Nice – Sophia-Antipolis (Pháp)
Trường ĐH Công nghệ Troyes (Pháp)
Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia (Pháp)
Trường ĐH Joseph Fourier (Pháp)
Viện Nghiên cứu tin học Toulouse (IRIT) – ĐH Paul Sabatier (Pháp)


Doanh nghiệp trong vùng 

• SYNEXSER Co. Ltd Ho Chi Minh Ville
IFI-Solutions
• IACP-Asia
IBM-Vietnam
VietSoftware
FPT

Doanh nghiệp quốc tế

Gaz de France
EuroControl (Pháp)
EDF site Clamart (Pháp)
IACP Informatique (Pháp)
France Télécom R & D tại Lannion, tại d’Issy-les-Moulineaux, Grenoble (Pháp)
ELCA Informatique SA à Laussane (Thụy Sĩ) và chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh : ELCA Information Technologie Ltd
ASTRIA Paris (Pháp)
• SEMA GROUP (Pháp)
• IGIRS (Institution Générale Interprofessionnelle des Retraites des Salariés) (Pháp)
• WINCAP (Pháp)
• ERLI (Pháp)
DASSAULT SYSTEMES
• CISI Toulouse (Pháp)
• TEQUILA RAPIDO Nice (Pháp)
• IMNET Pháp
• HAECON (Bỉ)
BULL (Pháp)
• DAXEL GROUP
SPACEBEL (Bỉ)
• EUROPEAN SCHOOLNET (Bỉ)
• CLIPACK Talence (Pháp)
INTUILAB (Pháp)
QUATERNOVE (Pháp)
IBM France (Pháp)


global fanpage
VNU
global fanpage