Hợp tác quốc tế

IFI là một trong những tổ chức Việt Nam có nhiều kinh nghiệm nhất về hợp tác đào tạo với nước ngoài. Hợp tác với các trường đại học và các doanh nghiệp nước ngoài nhất là trong giảng dạy, tiếp nhận thực tập và cấp học bổng.


global fanpage
VNU
global fanpage