Hợp tác đào tạo

IFI là một trong những tổ chức Việt Nam có nhiều kinh nghiệm nhất về hợp tác đào tạo với nước ngoài. Hợp tác với các trường đại học và các doanh nghiệp nước ngoài nhất là trong giảng dạy, tiếp nhận thực tập và cấp học bổng.

Chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin liên kết quốc tế của IFI đã được vận hành từ hơn 20 năm nay theo thỏa thuận (7/1993) giữa Chính phủ Việt Nam với Liên hiệp các trường đại học có sử dụng một phần hoặc toàn bộ bằng tiếng Pháp (AUPELF-UREF), nay là Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Đối tác của IFI là các viện, trường đại học và doanh nghiệp danh tiếng: ĐH La Rochelle và ĐH Claude Bernard Lyon 1, ĐH Paul Sabatier (Cộng hòa Pháp); ĐH Montreal (Canada), ĐH Kỹ thuật Moldavie, Tập đoàn Orange, Orchestra Networks, Neotiq, Viện nghiên cứu phát triển IRD, Telecom ParisTech…

Học viên của IFI được thực tập tại phòng thí nghiệm, nghiên cứu thuộc các trường đại học, các doanh nghiệp nước ngoài danh tiếng như Viện nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp, ĐH Strasbourg, ĐH Aix-Marseille, ĐH Toulouse 2 Jean Jaures, Viện Nghiên cứu khoa học máy tính Toulouse, ĐH Avignon, Trường quốc tế khoa học xử lý thông tin EISTI, Công ty Orchestra Networks, Neotiq ...

IFI đang triển khai mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học khác như ĐH Toulon, ĐH Paris 2 để có thể mở mới các chương trình đào tạo.