Hội thảo khoa học

Hội thảo quốc tế "Doanh nghiệp xanh: biến cam kết thành động lực"

Hội thảo quốc tế "Doanh nghiệp xanh: biến cam kết thành động lực"

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF) - Đại học Jean Moulin Lyon 3 tổ chức Hội thảo quốc tế "Doanh nghiệp xanh: biến cam kết thành động lực" diễn ra vào ngày 17/10/2024 tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng, được ĐHQGHN bảo trợ.

Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024 "Năng lượng tái tạo: kịch bản cho tương lai xanh"

Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024 "Năng lượng tái tạo: kịch bản cho tương lai xanh"

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF) - Đại học Jean Moulin Lyon 3 đồng tổ chức Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024 với chủ đề “Năng lượng tái tạo: kịch bản cho tương lai xanh", diễn ra vào ngày 16-17/10/2024 tại Hà Nội.

Hội thảo quốc tế "Giáo dục đại học 5.0: đổi mới và thích ứng vì tương lai"

Hội thảo quốc tế "Giáo dục đại học 5.0: đổi mới và thích ứng vì tương lai"

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo quốc tế “Giáo dục đại học 5.0: đổi mới và thích ứng vì tương lai" diễn ra vào ngày 21/8/2024 tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng, được ĐHQGHN bảo trợ.

Hội thảo quốc tế "Dấu ấn Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ"

Hội thảo quốc tế "Dấu ấn Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ"

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF), Đại học Jean Moulin Lyon 3 đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Dấu ấn Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ” diễn ra vào ngày 22/5/2024 tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do IFI khởi xướng, được ĐHQGHN bảo trợ.

Franconomics-2023: Cơ hội và thách thức của quá trình chuyển đổi số

Franconomics-2023: Cơ hội và thách thức của quá trình chuyển đổi số

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF) - Đại học Jean Moulin Lyon 3 đồng tổ chức Diễn đàn quốc tế Franconomics-2023 với chủ đề “Nhân văn số: Cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi số”, diễn ra vào ngày 17-18/10/2023 tại Hà Nội. Sự kiện có sự đồng hành của Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV), Viện Pháp tại Việt Nam (IFV), Tập đoàn giáo dục toàn cầu Galileo (GGEF), Viện Chiến lược chuyển đổi số (DTSI), Tập đoàn Linagora Việt Nam và Viện Nghiên cứu Châu Phi - Trung Đông (IAMES), Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Vietnam DX, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

global fanpage
VNU
global fanpage