Hội thảo khoa học

Phát biểu khai mạc hội thảo ứng dụng Blockchain và Khoa học dữ liệu trong thời đại chuyển đổi số

Phát biểu khai mạc hội thảo ứng dụng Blockchain và Khoa học dữ liệu trong thời đại chuyển đổi số

Công nghệ thông tin là lĩnh vực IFI là nhà tiên phong, nhưng đi tiên phong cũng là một truyền thống khác của IFI, và điều này phản ánh trong khẩu hiệu của chúng tôi : « Sáng tạo không biên giới ». Hội thảo của chúng ta hôm nay nối tiếp truyền thống ấy. Sự kiện hôm nay khởi đầu cho một chuỗi các hội thảo khoa học sẽ được IFI tổ chức hàng năm với sự tham gia của các chuyên gia và tổ chức khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế.

Seminar "Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa Hậu hiện đại"

Seminar "Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa Hậu hiện đại"

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2018, Viện Quốc tế Pháp ngữ kết hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN đã tổ chức thành công seminar "Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa Hậu hiện đại: Ảnh hưởng của triết học ngôn ngữ V.N. Voloshinov đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn". Đây là một sự kiện trong khuôn khổ chuỗi Seminar học thuật của Viện Quốc tế Pháp ngữ và Trung tâm Thông tin-Thư viện, ĐHQGHN.

Thư mời tham dự Hội thảo Quốc Tế

Thư mời tham dự Hội thảo Quốc Tế

Ứng dụng Blockchain và Khoa học dữ liệu trong thời đại chuyển đổi số (Blockchain and Data Science in Digital Transformation)

Chương trình Hội thảo Quốc tế

Chương trình Hội thảo Quốc tế

"Ứng dụng Blockchain và khoa học dữ liệu trong thời đại chuyển đổi số"
Thời gian: 8h ngày 04/05/2018
Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội