Chuyến thăm của Phó Thủ Tướng Việt Nam và Tổng Giám đốc của AUF tại IFI

Sáng thứ 6, ngày 26 tháng 9 năm 2008, vào lúc 7h30, Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam NGUYỄN Thiện Nhân và Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF...

JIFI - Số 13

JIFI - Tờ báo sinh viên - Số 13

Master 2 chuyên ngành Truyền dữ liệu & Mạng máy tính

Viện Tin học Pháp ngữ  Master 2 chuyên ngành Truyền dữ liệu & Mạng máy tính   Phụ trách chuyên ngành : Nguyen Hong Quang    Lời mở đầuHọc viên theo học...

Programme Master 1

Viện Tin học Pháp ngữ Master 1 - Các môn cơ sở   Phụ trách đào tạo : Nguyễn Hồng Quang Danh sách các môn học Học phần cơ sở Nhập môn HĐH Unix Công nghệ phần mềm...