Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Thứ 6, ngày 13/1/2012, tại Hội trường Amphi, sẽ diễn ra buổi bảo vệ tốt nghiệp của Trần Hiếu TrungLúc 14h"Gestion des données de multi-versions avec information de provenance dans la base de données sur la mémoire Flash...

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Thứ 4, ngày 4/1/2012, tại Hội trường Amphi, sẽ diễn ra buổi bảo vệ tốt nghiệp của Nguyễn Hữu NghịLúc 14h"Evaluation du comportement numérique des méthodes Matrix Geometric pour la résolution des files d’attente...

Chuyến tham quan và làm việc của ban lãnh đạo IFI tại trường ĐH Prince of Songkla, Thái Lan

Ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2011, Ông Richard Canal, Đồng Viện trưởng IFI và Ông Hồ Tường Vinh, Phụ trách nghiên cứu IFI đã có chuyến tham quan và làm việc tại trường Đại học...

Xemina nghiên cứu tại IFI

Buổi xemina nghiên cứu được trình bày ngày thứ 5, 22/12 vào lúc 14h, tại Hội trường Amphi của IFI.Người trình bày : Nguyen Hong QuangTiêu đề: Certification Informatique et Internet pour les...

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Bùi Chí Dũng và Tạ Xuân Hiền sẽ được thực hiện tại Hội trường Amphi, thứ 4 ngày 14/12/2011Vào lúc 14h, sinh viên Tạ Xuân Hiền"Biomechanics Computer-Aided...